Veilig Sporten - Voorkomen van Ongewenst Gedrag

VBH wil een vereniging zijn waar iedereen, leden en gasten, veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen in de badmintonsportsport. In onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. VBH heeft een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken en te helpen als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Daarom onderschrijven we de regels en voorschriften zoals het NOC-NSF die heeft vastgesteld en opgelegd aan onder ander Badminton Nederland over grensoverschrijdend gedrag. Deze regels en voorschriften zijn terug te vinden op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)Daarnaast hebben we eigen regels gemaakt: Veilig sporten bij Vennewater Badminton Heiloo. Deze kun je hier terug vinden.

Hieronder een korte samenvatting met de belangrijkste punten.

  • Grensoverschrijdend gedrag (niet integer zijn, discrimineren, initimideren, pesten, seksuele intimidatie of misbruik, gebruik van verboden middelen) wordt niet getolereerdd.
  • We hebben huisregels en een kantinereglement die op de website staan.
  • We hebben gedragsregels die door de bestuursleden, trainers en RC’s gevraagd worden om te ondertekenen.
  • We hebben vertrouwenspersonen die kunnen worden benaderd als je denkt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en je daar vertrouwelijk over wilt praten. Wil je contact met een vertrouwenspersoon dan vind je hier de contactgegevens en de werkwijze.
  • Je kunt grensoverschrijdend gedrag ook melden bij het bestuur. Het bestuur is is gezamenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van een incident. Wie de gesprekken vanuit het bestuur doet is afhankelijk van het incident waarbij zoveel als mogelijk onafhankelijkheid wordt betracht.
  • Voor een beperkt aantal functionarissen (bestuursleden met tekenbevoegdheid en trainers) wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zal het bestuur passende maatregelen treffen. Deze Vennewater Badminton Heiloo (VBH) is een brede, actieve en maatschappelijk georiënteerde vereniging. Een breedtesport-vereniging die de badmintonsport gebruikt als bindmiddel tussen mensen om hen zoveel als mogelijk te kunnen laten bewegen en sociaal actief en betrokken bezig te zijn.