De hal huren

Badmintonhalhuur

Aangezien we over een eigen hal beschikken, die niet continu in gebruik is, bestaat er de mogelijkheid om de hal met daarbij het gebruik van de bar/kantine te huren. 
U kunt er een prima feestavond organiseren voor familie of werk, waarbij sport en gezelligheid samengaan. Te denken valt aan:

  • Bedrijfs- en personeelsverenigingen
  • verjaardagen
  • jubilea
  • familiereünie
  • etc.

Ook voor scholen en bedrijven hebben we de mogelijkheid om een sportdag of toernooi te organiseren.

Contactpersoon hiervoor is:

Marja Stoop
E-mail: agendavennewater@gmail.com