Verenigings- en Stichtingsbestuur

Verenigingsbestuur

      John

   Peter van Balen            Gerard Blom                      Vacature                             John Bakker
    Voorzitter                       Penningmeester                  Secretaris                            Bestuurslid Technische zaken
                          

 

          

            Mike Duin               Vacature                             Ferry Roelofs
     Competitie zaken           Recreanten                         Jeugdzaken

 

Stichtingsbestuur

 

        

       Gré vd Wardt                Peter Visser                      Bart van der Sluis
      Penningmeester             Voorzitter                            Secretaris