Verenigings- en Stichtingsbestuur

Verenigingsbestuur

     

   Peter van Balen            Gerard Blom                Bart Wage
    Voorzitter                   Penningmeester                 Secretaris
                          

 

          

            Vacant               Maurice Walrave     Linda kraakman/ Ferry Roelofs
     Competitie zaken      Recreanten / Website            Jeugdzaken

 

Stichtingsbestuur

 

        John

       Gré vd Wardt                                                 John Bakker
      Penningmeester        Voorzitter / Secretaris      Hal- en Barbeheer