Algemeen

Nieuwsbrief 25

Sportraad voorgedragen voor Vrijwilligersprijs

De Sportraad Heiloo is voorgedragen voor een nationale vrijwilligersprijs als blijk van waardering voor al hun ondernemende activiteiten, aldus het bericht op Heiloo-online. Of de voordracht een nominatie wordt, is afhankelijk het behaalde stemmen dat men krijgt van het publiek. Als u de sportraad of één van haar projecten wilt ondersteunen, dan kunt u vóór 1 november uw stem uitbrengen.

We roepen al onze leden op om deze voordracht te steunen. Dus: stem.

De pas opgerichte Sportraad Heiloo heeft als doel om sport en bewegen in de breedste zin des woords, binnen de gemeente Heiloo te promoten en te ontwikkelen met behulp van alleen vrijwillgers.

Onder andere heeft men het project sport@school opgestart, waarbij een aantal sportverenigingen (waaronder 't Vennewater Badminton) de gymlessen op de basisischolen voor hun rekening nemen. Ook organiseert zij dit jaar het sportgala, waarbij de Heilooër sporters van het jaar worden gekozen.

Inschrijving voor keezen of klaverjassen

Op  vrijdag 2 november a.s. gaan we voor het eerst keezen; aanvang: 19:45 uur; kosten: € 4,00 per persoon.

Voor sommige leden is keezen een bekend bordspel, voor anderen een nieuw fenomeen. Keezen is een bordspel dat mens-erger-je-niet combineert met kaarten. Er wordt geen dobbelsteen gebruikt. Je speelt met een partner, al is het in een soort van haat-liefde verhouding.

Uiteraard zullen we de spelregels voor beginners uitleggen. Iedereen kan dus meedoen. Wil al meer weten,kijk dan op Wikipedia of keezbord.nl

Wel moet je je even aanmelden van tevoren. Dat kan via het inschrijfformulier in de hal, maar ook via het formulier op website (zie Club)

De Klaverjascompetitie start op  vrijdag 9 november a.s.

Aanvang: 19:45 uur.
Kosten: € 5,00 per persoon.

Er wordt zoals altijd gespeeld volgens het systeem Amsterdams-Utrechts (maatslag niet verplicht in te troeven en verplicht spelen).

Ook hebben we voor dit jaar gedacht de klaverjascompetitie in ere te herstellen, dus zet de volgende data maar alvast in de agenda:
21 december 2012 (Kerstdrive, met extra prijzen!!)
8 februari 2013
8 maart 2013

Aan het einde van deze vier avonden, waarbij de beste 3 resultaten tellen, wordt de winnaar uiteraard rijkelijk beloond!
De avonden gaan van start bij een minimale deelname van 8 koppels (4 tafels).
Wel moet je je even aanmelden van tevoren. Dat kan via het inschrijfformulier in de hal, maar ook via dit formulier.

Om een en ander goed te laten verlopen hebben we een reglement opgesteld. Deze is via onze site te raadplegen.

Herfsttoernooi

Op zaterdag 10 november 2012 wordt het jaarlijkse Vennewater Herfsttoernooi weer gespeeld. Dit dubbel- en mixtoernooi is voor badmintonners van alle verenigingen op recreanten niveau, tot maximaal 3e klasse. Deelnamekosten per team bedragen 10,00 euro.

Voor inschrijvingen kan gebruik gemaakt worden van het formulier op deze website (of klik hier).
Voor vragen en/of opmerkingen kan een e-mail gestuurd worden aan bcvennewater.herfsttoernooi@gmail.com

Poonatoernooi

Zaterdagmiddag 17 novenber (12:00-17:00) organiseert onze zustervereniging Poona uit Alkmaar haar 5e open toernooi. Voor de liefhebber met raansluitend een indonesische rijsttafel.
Zie voor meer informatie en inschrijving de site van Poona Alkmaar.

 

Chantal overleden

Op 11 oktober j.l. is onze lieve sportvriendin Chantal van den Brink op 12 jarige leeftijd is overleden.

Chantal was een enthousiast badmintonster, die tot voor kort in de jeugdcompetitie meespeelde. Botkanker maakte een eind aan haar sportieve carriere. Hoewel zij moedig en met volle kracht tegen haar ziekte vocht, heeft zij toch de strijd moeten opgeven. "Opgeven is geen optie" was de leus van haar en haar ouders. Helaas was opgeven nu de enige keus.

Van alle gebeurtenissen en belevenissen werd door en voor Chantal een website bijgehouden. Ook radio Noord-Holland deed wekelijks verslag.

Wij zullen haar inzet en sportiviteit niet vergeten en wensen haar ouders, broer, zus en allen die haar dierbaar waren, veel sterkte.

 

 

 

« Terug