Algemeen

Nieuwsbrief 12

Einde seizoen

Zoals in Nieuwsbrief 4 was aangegeven eindigt op zondag 26 juni a.s. het verenigingsseizoen. Daarom in deze Nieuwsbrief aandacht voor een aantal belangrijke zaken voor de zomer en het nieuwe seizoen.

Van de ledenadministratie

Wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap dienen voor 1 juli schriftelijk (bij voorkeur via e-mail op info@badmintonvennewater.nl)  bij  de ledenadministratie te zijn aangegeven.  Als je daarna wilt veranderen van bv dagdeel of donateur gaat worden, dan wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Als je na 1 juli opzegt als lid, ben je de contributie voor het volgend seizoen verschuldigd.

Dus ga je op een ander dagdeel spelen, of wil je tijdelijk donateur worden of opzeggen, doe dat dan voor 1 juli 2011.

Zomeropenstelling 29-6 t/m 24-8

Ook deze zomer kan een ieder (lid of geen lid) weer komen spelen op de woensdagavond. De eerste woensdag is 29 juni a.s.

We spelen vanaf 19:00 tot ongeveer 23:00 uur. De entree bedraagt nog steeds € 4,00 per avond. Ook is er een zomerpas verkrijgbaar voor alle woensdagavonden t/m 24 augustus voor € 25,00. Je kunt daarvoor dus 9 keer komen spelen.

Contributie 2011-2012

In de vorige Nieuwsbrief hebben we meegedeeld dat de contributie met € 5,00 omhoog gaat in komend seizoen. Dat betekent voor de diverse categorieën:

Senioren (18 jaar en ouder)

€            155,00

Senioren (alleen overdag)

€            130,00

Senioren (18 jaar en ouder) competitie

€            220,00

Jeugd t/m 11 jaar

€              90,00

Jeugd 12 t/m 17 jaar

€            120,00

Jeugd t/m 11 jaar (competitie)

€            115,00

Jeugd 12 t/m 17 jaar (competitie)

€            155,00

Donateur (niet spelend lid)

€              30,00

Donateur + Bondslid

€              50,00

Meetrainen (senioren)

€            190,00

Twee maanden “op proef” spelen

€              35,00

Twee maanden “op proef” spelen (t/m 11 jr)

€              25,00

Administratiekosten / inschrijfgeld

€              10,00

Vrijstelling bardienst

€              40,00

 

Algemene Ledenvergadering

Op 14 april jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het verslag is beschikbaar en op te vragen bij de secretaris Brigitte Peeters of via info@badmintonvennewater.nl

Belangrijkste discussiepunt was de contributie voor het komende seizoen.

Simone Groot en Maurice Walrave zijn tot bestuurslid verkozen en zullen Marjoleine Nuyens opvolgen als bestuurscontact voor de recreanten.

Daarnaast werd er aandacht besteed aan de financiën (we houden elk jaar wat over, maar dat zou meer moeten zijn) en de denktank. Vanuit de denktank worden een aantal activiteiten ontwikkeld om meer leden dan wel meer inkomsten te krijgen, door o.a.:

  • Opvang en begeleiding van nieuwe leden: Eric Smilde zal dit aan begin van het volgend seizoen samen met de RC-ers uitwerken door bv tot een draaiboek komen.
  • Bedrijven trekken door bijvoorbeeld een bedrijvencompetitie: in mei zal hiermee een start worden gemaakt.
  • Gezelligheid van de bar verhogen. Twee groepjes zijn geformeerd. De ene gaat zich bezig houden met de aankleding van de bar. Een tweede gaat systematisch activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld op een vaste vrijdagavond per maand.
  • Sponsoractiviteiten: er is een groepje die dit verder wil uitwerken.
  • JP Thijsse College in Castricum benaderen voor vrijdagmiddagactiviteiten.
  • Werven van oud-leden door het organiseren van een reünie. Dit jaar bestaat de vereniging namelijk 35 jaar.
  • Maatschappelijk sporten: nog niemand heeft zich aangemeld voor dit groepje.

 

Met vriendelijke groet,

Matthijs de Moel

« Terug