Algemeen

Nieuwsbrief augustus 2023

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van augustus 2023

 

Het nieuwe seizoen

Deze nieuwsbrief bevat voor het nieuwe seizoen veel informatie en is dan ook wat langer dan jullie gewend zijn. Evengoed veel leesplezier!

Na een voor velen badmintonvrije zomerperiode start het nieuwe seizoen op vrijdag 1 september. Het seizoen eindigt op zondag 30 juni 2024. Daarna zal er weer een zomeropenstelling zijn van maandag 1 juli t/m zaterdag 31 augustus.

De jeugd zal op 28 augustus haar eerste training hebben. 

De competitiespelers starten op 15 augustus met de training. De eerste trainingen worden gegeven door Peter van Balen omdat Dave Veerman, de nieuwe hoofdtrainer, dan nog met vakantie is. 

De recreanten zullen voor het eerst kunnen spelen op zondag 3 september. 

Alle veranderingen voor het nieuwe seizoen zullen ook op de website verwerkt worden. 

Iedereen wordt een aangenaam en sportief badmintonseizoen toegewenst! 

De jeugd

Voor de jeugd zijn er een aantal veranderingen. Zo zijn er nu 4 i.p.v. 5 teams. Daarmee is de samenstelling van de teams ook enigszins gewijzigd. Zie daartoe de websitepagina voor de jeugd. 

De jeugdcommissie bestond uit 3 personen waarvan er 2 zijn gestopt. Gelukkig is naast de ervaren Ferry Roelofs Tinka Monincx bereid gevonden deel te nemen aan de jeugdcommissie. Haar zoon Jonathan doet dit seizoen mee aan de jeugdcompetitie en zij zal daarom regelmatig in de hal zijn, ook om op vragen, ideeën en opmerkingen te kunnen reageren. Schroom dus niet om haar zonodig aan te spreken! Tinka heeft er veel zin in om dit seizoen goede en leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld toernooien, te helpen organiseren. 

De competitie voor de jeugd begint midden september en alle gegevens daarover, zoals bijvoorbeeld data en tijden van de wedstrijden, uitslagen en tussenstanden in de poule, zijn te volgen via de link naar toernooi.nl op de websitepagina jeugdcompetitie. 

Er zijn dit seizoen naast de bekende trainers ook weer nieuwe trainers: Tim Zegwaard en Ric Smakman. 

De jeugd doet ook regelmatig mee aan toernooien en kampioenschappen. Begin juli heeft het eerste jeugdteam bij de NK clubteams zelfs de bronzen plak gewonnen. Dat is ook op de website geplaatst en heeft de lokale pers gehaald! 

De competitie voor volwassenen

Het afgelopen seizoen waren de resultaten helaas niet optimaal. Voor het nieuwe seizoen zal echter met goede moed en veel enthousiasme ingezet worden op verbetering. 

Het aantal competitieteams zal nu in totaal 6 i.p.v. 7 zijn, waarvan 1 herenteam. Hier en daar is de teamsamenstelling gewijzigd. 

Omdat Jasper Timmerman geen trainer meer zal zijn is er een nieuwe hoofdtrainer gezocht en ook gevonden in de persoon van Dave Veerman. Dave is een zeer ervaren speler uit de hoogste divisie in het badminton en heeft er veel zin in om zich volop in te zetten met als doel het niveau van onze posities in de competitie te verhogen. 

Op de website zijn alle gegevens van de competitie terug te vinden op de competitiepagina. Daar is ook de link naar toernooi.nl te vinden waarmee je (binnenkort) kunt zien wanneer en waar welk team speelt, wat de uitslagen zijn, hoe de teamsamenstelling is, hoe de stand in de poule is. 

Het als supporter bijwonen van competitiewedstrijden (veelal in het weekend) is echt leuk en wordt ook zeer gewaardeerd. Doen dus! 

De recreanten

Voor de recreanten zijn er dit seizoen geen veranderingen. Iedereen kan volop badmintonnen op de beschikbare speeltijden, overdag en 's avonds. Voor de donderdagavond wordt nog steeds gezocht naar een vaste recreanten contactpersoon. Het kost weinig tijd en het is echt niet moeilijk! Dus als iemand dat wil doen, meld het dan even bij het bestuur. 

Ook dit seizoen doen wij weer mee aan de ledenwervingsactie Probeerbadminton.nu. Dat houdt in dat er voor €25 10 trainingsuren worden georganiseerd voor mogelijk nieuwe leden. Het begint op donderdag 5 oktober en de tijd is 19.30 - 20.30. Omdat een aantal banen voor deze training worden gebruikt moeten de recreanten soms even wachten om te kunnen spelen. Dat wachten is echter nooit lang en later op de avond is weer volop gelegenheid om te kunnen spelen, zonder te wachten! 

Ook jeugd tussen 6 en 12 jaar kan voor hetzelfde bedrag (€25) 10 keer proberen en wel op zaterdagochtend van 09.00 - 10.30. 

Zomerbadminton

Het zomerbadminton is bijna afgelopen als deze nieuwsbrief uitkomt. Het blijkt een groot succes te zijn. Alle speeltijden worden goed bezocht, zowel door de recreanten als door de competitiespelers. Ook spelers van buiten de vereniging hebben dit jaar veelvuldig gebruik gemaakt om mee te spelen. Daarbij zijn ook een paar mensen die lid willen worden. Iets waar wij uiteraard blij mee zijn! De zomeropenstelling eindigt op 31 augustus en zal met de contactpersonen worden geëvalueerd om te leren voor 2024. 

Aangepast badminton

Wij willen graag een doorstart maken met aangepast badminton. Peter Schoonhoven en Peter van Balen zoeken mensen die zich 1 x per 2 weken op zaterdagmiddag willen inzetten om deze groep spelers te begeleiden. Mee helpen organiseren en mee spelen: graag, je bent van harte welkom. Aanmelden kan bij: voorzitter@badmintonvennewater.nl

Bedankt Laura!

Laura Duin is gestopt als secretaris. Zij hield zich in het bestuur met name bezig met de werving van nieuwe leden en had daarvoor o.a. contacten met Badminton Nederland, basisscholen in onze omgeving en de buurtsportcoaches. In het bestuur was zij het tweede paar ogen bij boekingen van grote bedragen. Als actieve competitiespeelster bracht zij ook die ervaringen mee in het bestuur. Laura heeft ook meerdere jaren op woensdag jonge jeugdleden leren badmintonnen en getraind. Er wordt nog naar een opvolger voor deze leuke plek in het bestuur gezocht. Denk er eens over na en als je belangstelling hebt neem dan contact op met Peter van Balen. 

Bedankt Jeroen!

Medio augustus stopt Jeroen de Klerk na 12 jaar met de ledenadministratie. Hij was onze directe link met de nieuwe leden en leden die om wat voor reden dan ook de vereniging verlieten. Door zijn ervaring en positief kritische houding wist hij het bestuur steeds te attenderen op zaken die verbeterd zouden kunnen/moeten worden. Zijn rol wordt nu overgenomen door Ronald van Tunen die inmiddels door Jeroen wordt ingewerkt. 

Contributieverhoging

Voor het seizoen 2023 - 2024 wordt een contributieverhoging van 10% doorgevoerd. Het is een meer dan gebruikelijke verhoging die noodzakelijk is geworden door het begrotingstekort. Ondanks deze verhoging zal er dit kalenderjaar toch nog een verwacht begrotingstekort zijn van €8650,- 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 9 mei j.l. is ingestemd met deze verhoging van de contributie. Hierbij werd opgemerkt dat de contributie al een aantal jaren ongewijzigd was gebleven. Ook werd genoemd dat er voor het contributiebedrag veel speelmogelijkheden zijn (zeker in verhouding tot andere badmintonclubs!) en de shuttles gratis worden verstrekt! 

Aantal Sponsoracties

Het geld dat onderstaande sponsoracties opbrengen kan de vereniging heel goed gebruiken. Enerzijds om bepaalde gerichte acties te financieren en anderzijds om het hierboven genoemde begrotingstekort te verminderen. Dat begrotingstekort wordt nu uit de reserves opgebracht. Maar om financieel gezond te blijven moeten de reserves reserves blijven en niet worden opgebruikt. Daarom een oproep om zoveel mogelijk mee te werken aan onderstaande acties. In een volgende nieuwsbrief zal weergegeven worden wat de acties hebben opgebracht. Alvast bij voorbaat dank voor ieders bijdrage!

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld zal het statiegeld bij alle 3 filialen van Albert Hein in Heiloo in de maand september terecht komen bij onze vereniging. Daarom nogmaals de oproep om zoveel mogelijk flessen (ook plastic!) e.d. in te leveren! Kies daarbij voor de knop Doneren Goed Doel! 

Zoals inmiddels bij iedereen wel bekend is er ieder jaar een Grote Club Actie. Vorig jaar was de opbrengst hiervan voor onze vereniging €720 (oftewel 300 loten). Dit jaar start de actie op 23 september en zal de trekking van de loten op 28 november plaats vinden. Ruim tijd dus om loten te kopen. De winkans op de prijzen is 1 : 10. Om een paar prijzen te noemen: een reischeque van €2500, een hele mooie handbagagekoffer, kampeer- en tuinassessoires, vele cadeaubonnen. Hopelijk win je dus een prijs, maar je steunt er in ieder geval onze vereniging goed mee want van elk lot gaat 80% naar onze clubkas! Een lot kost €3. Dus voor ieder lot ontvangt het Vennewater €2,40! 

Gebleken is dat loten steeds meer online worden gekocht en daarom worden hier twee links naar online koop genoemd: 

https://lot.clubactie.nl/lot/vennewater-badminton-heiloo/130068

https://clubactie.nl/superlotkopen/vennewater-badminton-heiloo/130068

Een superlot kost €150 en kan door een persoon of door een groep/team worden gekocht. Uit alle verkochte superloten wordt landelijk een superlot getrokken en als dat binnen onze vereniging is krijgen wij daarvoor €5000 uitgekeerd. 

Wij streven dit keer naar een opbrengst van €1000 wat wij vooral willen besteden aan het opknappen van de kantine. Graag meedoen dus! 

 

De opbrengst van deze actie was voor onze vereniging was in 2022 €334. Ook dit jaar doen wij er weer aan mee, niet alleen voor onze vereniging, maar ook voor onze stichting, de eigenaar van de hal. Leden van de Rabo bank kunnen van 4 t/m 26 september stemmen op 3 verenigingen of stichtingen. Het aantal stemmen bepaalt het bedrag dat een vereniging of stichting krijgt. Dit keer wil de vereniging de opbrengst besteden aan het aanschaffen van trainingsmateriaal volgens de Athletic Skills Method (ASM). De Stichting Badminnhal zal het bedrag besteden aan verduurzamende initiatieven. 

Ben je lid van de Rabo Bank, breng dan een stem uit op onze vereniging en op onze stichting. Ben je wel rekeninghouder bij de Rabo Bank, maar daarbij geen lid, word dan alsnog lid (het is gratis).

De collecte voor het Fonds Gehandicaptensport wordt jaarlijks gehouden waarbij verenigingen worden gevraagd collectanten te leveren Ook wij hebben dat gedaan en daarover stond al iets in de nieuwsbrief van april 2023. Het wordt verenigingen aantrekkelijk gemaakt mee te werken door een deel van het gecollecteerde bedrag aan de vereniging toe te laten komen. Op deze manier hebben wij dit jaar €259 mogen ontvangen. Bij deze dank aan de leden die dit mogelijk hebben gemaakt! 

Naast deze sponsoracties lopen het hele jaar door ook de acties van oud papier in de containers op het parkeerterrein van Vennewater, de Vomar kikkaart/actie, de Vriendenloterij en de mogelijkheid om via de link op de homepage van Sponsorkliks iets online te kopen (iets wat je toch al van plan was..!). Ook hier komen opbrengsten uit voort en ook dat helpt onze vereniging! 

De toernooien in het nieuwe seizoen

Afgelopen seizoen waren er helaas weinig toernooien. Het bestuur doet momenteel moeite om dit seizoen de bekende toernooien weer in ere te herstellen. Dan gaat het om de clubkampioenschappen, het veteranentoernooi, het Vennewater Open. Zodra daar meer over bekend is zal dat in de nieuwbrief en op de website vermeld worden. 

Wat in ieder geval zal plaatsvinden zijn het jeugdtoernooi tussen Kerst en Oud en Nieuw, andere toernooien voor de jeugd en het 'Snert Toernooi' van de badmintonclub uit Bergen dat ook dit jaar weer in onze hal plaats vindt. De datum is al bekend: 17 december. Zodra je je hiervoor kunt inschrijven wordt dat op de website geplaatst en in een volgende nieuwsbrief vermeld.

Clubkleding

Door de Corona lockdown in China is er een grote achterstand ontstaan bij de uitlevering van sportkleding. Arko de Betué en June Ooievaar houden zich hiermee bezig. Inmiddels is de eerste lading van de bestelde kleding ontvangen en de verwachting is dat het restant binnenkort zal arriveren. In september zal alles verdeeld gaan worden. 

Achtergebleven kleding

Gré van der Wardt heeft de achtergebleven/vergeten kleding gewassen. De kleding zal de eerste 2 weken van september in de scheidsrechterskamer (beneden) worden gelegd. Die kan daar dus worden opgehaald. De kleding die daarna nog is blijven liggen zal naar de kringloopwinkel worden gebracht. 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal eind september/begin oktober verschijnen. Dan zijn er de eerste ervaringen met  de competitie en is er wellicht al iets meer bekend over de te organiseren toernooien. 

« Terug