Algemeen

Nieuwsbrief september 2022

Vitale Ouderendag

Op woensdag 21 september organiseren de buurtsportcoaches en de Stichting Trefpunt een Vitale Ouderendag voor alle 65-plussers in Heiloo. De ochtend begint om 09:15 uur en duurt tot maximaal 13:00 uur. De ochtend bestaat onder andere uit informatie over een gezonde leefstijl en demonstraties/clinics van de sportaanbieders uit Heiloo. Namens onze vereniging zullen Jan Grootenboer en Gerard Blom de informatiestand bemensen. De flyers zijn klaar. Verder nemen zij rackets en shuttles mee voor degene die eens een pluimpje willen meppen. 

Mocht je belangstelling hebben om de bijeenkomst te bezoeken, meer informatie is na te lezen op deze website https://www.sportenbewegeninheiloo.nl/vitale-ouderendag. Als je Jan en Gerard wilt helpen kun je op maandagochtend of donderdagmiddag dit bij hen aangeven. Of kom op 21 september naar de Sporthal Vennewater en kijk of je kunt helpen.

ProbeerBadminton Nu

Op onze website staat de aankondiging van ProbeerBadminon.nu met de tijden waarop mensen kunnen komen om kennis te maken met onze mooie sport. We kunnen wel weer wat nieuwe leden gebruiken en ik wil je daarom vragen om de flyers die in de hal liggen zoveel als mogelijk te verspreiden onder kennisen en buurtleden.

Vorig jaar kregen we 14 aanmeldingen. We hopen er dit jaar weer te krijgen. Omdat we vorig jaar door de Coronamaatregelen geen fijne start hebben kunnen maken nodigen wij de deelnemers van vorig jaar nog een keer uit.

Energieprijzen

Ook voor onze vereniging stijgen de energieprijzen dramatisch. Ik werd erop gewezen om jullie erop te vragen om de tijd dat we douchen beperken tot het wassen en afspoelen. Lekker met elkaar kletsen kan ook op een andere plek.

 

« Terug