Algemeen

Nieuwsbrief april 2019

 

 

 

Klaverjassen

Tanja de Wijs is al meerdere keren persoonlijk gevraagd (en op de ALV werd er ook weer over gesproken): Wanneer gaan we weer eens klaverjassen? Tanja is bezig met het inventariseren van de interesse hiervoor. Een aantal mensen deed al jaren mee. Helaas werd die groep steeds kleiner om voldoende tafels over te houden voor de deelnemers om tegen te spelen.

De kosten bedragen ongeveer € 5 per avond inclusief hapjes. Heb je zin om mee te doen? Stuur dan een mail naar:Tanja.deWijs@hilverdakooij.nl. Zet in het onderwerp klaverjassen ja. 

Namens Tanja en de andere leden die dit willen organiseren alvast dank.

 

Rabo clubkas campagne

Ook dit jaar organiseert de Rabobank Alkmaar en omstreken een Rabo clubkas campagne. 

De bank stelt hiervoor € 225.000,= beschikbaar, te verdelen over de verenigingen die zich hebben ingeschreven. 

Wij doen ook dit jaar weer mee! Zowel de vereniging als de Stichting zijn van de partij.

Rond 23 april ontvangen leden van de Rabobank een unieke code met een link naar de stem-site.

Naast het hebben van een rekening bij de Rabobank moet je dus ook lidzijn van de bank.

Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, maar maximaal twee per vereniging. 

De stemperiode is van 23 april t/m 14 mei.

Het geld wordt verdeeld op basis van het aantal uitgebrachte stemmen, dus hoe meer stemmen hoe groter het bedrag dat de vereniging ontvangt. Elke stem is geld waard!

Dus: Breng twee stemmen uit op de vereniging en twee stemmen op de Stichting.

 

Giften aan de vereniging zijn fiscaal aantrekkelijk

Naast de reeds lang bestaande regeling voor giften aan een ANBI instelling is het nu ook mogelijk giften aan een vereniging als aftrekpost op te voeren voor de inkomstenbelasting.

Er gelden daarbij voorwaarden voor zowel vereniging als voor de schenker. Vennewater Badminton Heiloo voldoet aan die voorwaarden.

Voor de schenker geldt dat er een overeenkomst met de vereniging moet worden getekend waarbij de schenker zich verplicht minimaal vijf jaareen gift van een bepaald bedrag aan de vereniging over te maken. Voor de gift geldt geen drempel voor wat betreft de aftrekbaarheid, het hele bedrag is aftrekbaar. Wellicht een interessante mogelijkheid voor degenen die onze vereniging een warm hart toedragen!

 

Voor meer informatie hierover zie de website 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Heb je belangstelling, neem dan contact op met de penningmeester, email:  penningmeester@badmintonvennewater.nl

« Terug