Algemeen

Nieuwsbrief Vennewater Badminton Heiloo

Nieuwsbrief 39 van Vennewater Badminton Heiloo

 

 

Begin en einde van het seizoen

De laatste speeldag van het seizoen 2016/2017 is op 30 juni a.s. Daarna is er gelegenheid tot spelen tijdens de zomer openstelling (zie verder). Het seizoen 2017/2018 begint voor de diverse groepen op de eerste reguliere speeldag na 1 september.v De senioren competitiegroep begint half augustus.

Zomer openstelling

Wil je ook tijdens de maanden juli en augustus spelen ? Dat kan op zondagochtend en op woensdagavond. De tijden en kosten zijn als volgt:

Zondag van 09.00 uur tot 12.00 uur; de kosten per keer zijn € 3,=.
Woensdag van 19.00 uur tot 23.00 uur; de kosten per keer zijn € 4,50.
Een pas voor alle zondagen kost € 23,=.
Een pas voor alle woensdagen kost € 35,=.
Een pas voor alle zondagen en woensdagen kost € 50,=.

Rabo Clubkasactie 2017

Net als vorig jaar heeft onze vereniging weer meegedaan aan de Rabo Clubkasactie. Rabobank Noord-Kennemerland stelde maar liefst 65.000 euro beschikbaar voor verenigingen en stichtingen uit Bergen, Castricum en Heiloo. Natuurlijk deed Vennewater Badminton Heiloo ook mee, want met een extra bijdrage voor onze clubkas kunnen we mooie dingen doen.

Denk bijvoorbeeld aan wat extra geld om in onze hal badminton mogelijk te maken én te houden voor mensen met een beperking, het zgn. G-Badminton.
Dit jaar spekt deze actie onze clubkas met maar liefst € 420,00. Daar zijn we heel blij mee.

We bedanken iedereen die op onze vereniging en stichting heeft gestemd. En natuurlijk ook de Rabobank die met deze actie geld voor verenigingen en stichtingen beschikbaar heeft gesteld

Collecte Fonds Gehandicaptensport

Van 26 maart tot 1 april vond de nationale collecteweek plaats van het Fonds Gehandicaptensport. Dit fonds zet zich in op sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Zo'n 10 leden van onze vereniging hebben in die week gecollecteerd. Van de opbrengst kwam 10% ten goede aan de collecterende vereniging. Dat heeft onze vereniging € 300,= opgeleverd. Daar bovenop komt nog een bonus van € 250,= vanwege het aantal collectanten. Al met al een fraai resultaat !

Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben gecollecteerd.

EHBO/AED

We willen graag registreren welke leden beschikken over een EHBO en/of AED diploma. Ben je in het bezit van zo'n diploma geef het dan door aan John Bakker, Maurice Walrave of Gerard Blom.

Uit&Zo Heiloo

Op de jaarlijkse Uit&Zo markt, als startpunt van een nieuw seizoen, presenteren veel verenigingen en organisaties zich. Ook Vennewater Badminton heeft een stand; het is immers een goede gelegenheid om op deze druk bezochte markt de badmintonsport te promoten en aan ledenwerving te doen. Dit jaar is de Uit&Zo markt op zaterdag 2 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die enkele uren in de stand willen staan. Je kunt je opgeven bij John Bakker, Maurice Walrave of Gerard Blom.

Fijne zomer allemaal!

« Terug